Hur bluesen påverkat andra musikstilar

Att bluesen har haft ett stort inflytande på flera musikgenrer, band och artister är ingen hemlighet. Här får du en kort genomgång av vilka musikstilar och tillhörande band eller artister som bluesen främst har påverkat, men också vilka de både har inspirerat och inspirerats av. Få musikgenrer har nämligen en linjär och tydlig historia, och det gäller även för bluesen. Många av dem rymmer inom det breda begreppet populärmusik, som under 60-talet kom att delas upp i till exempel rock’n’roll och mer konventionell pop. Samtidigt menar vissa att jazzmusiken hare n stark koppling till blues, inte minst på grund av deras liknande historia.

Rock’n’roll – en nära koppling till blues

För många går blues och rock’n’roll hand i hand. Det beror på att genrena rent musikmässigt ofta är väldigt lika varandra, och ibland går det inte heller att dra en exakt gräns mellan dem. Många bluesartister anses också vara de första och främsta inom rock’n’roll. Rock’n’roll spel blev som störst under 1950-talet, och begreppet är hämtat och vidareutvecklat från rhythm’n’blues, vilket ytterligare visar på den starka kopplingen mellan dessa genrer. Under 50-talet blev rock’n’roll en populär genre med artister så som Elvis Presley, Buddy Holly och Chuck Berry i täten.

Bluesens koppling till konventionell popmusik

Populärmusik fortkortas ofta som popmusik, och vissa menar att till exempel rock’n’roll hör till denna genre. För många som pratar om pop dras dock tankarna till 60-talsband så som The Beatles, Rolling Stones, The Kinks och The Who med flera. Dessa band spelade en ”lättare” form av rock’n’roll. Trots att bluesens koppling till den här typen av pop inte är lika solklar som kopplingen bluesen har till rock’n’roll har många band från 60-taletnämnt bluesen som en viktig inspiration, inte minst Rolling Stones. Precis som inom blues är instrument som gitarr, piano och trummor vanligt förekommande inom poppen.

Jazz – en genre som både har inspirerats av och inspirerat blues

Även jazzen och blues har många kopplingar till varandra, inte minst vad gäller valen av instrument och betoningen på rytm i musiken. Båda genrenas historia och geografiska rötter liknar varandra, och därför är det inte heller särskilt konstigt att de har kopplats med varandra. På det här sättet menar vissa att både bluesen och jazzen tillsammans står till grund för det vi idag kallar för pop och rock. Du känner säkert till Louis Armstrong, Billie Holiday, Ella Fitzgerald och Glenn Miller, som alla är stora namn inom jazzgenren.